Top

Громадська Рада Архіви Житомирська Рда

Громадська Рада Архіви Житомирська Рда

Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. Рішення органувиконавчої влади, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадськоїради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковомупорядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністраціїта в інший прийнятнийспосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахуванняпропозицій громадської ради або причини їх відхилення. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результатидіяльності Громадської ради, що діяла при органі виконавчої влади до проведенняустановчих зборів. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, голови райдержадміністрації або однієї третини загального складу її членів.

Обрання лічильної комісії, голови та секретаря установчих зборів. Голова громадської ради Надія Кузьміч прозвітувала про роботу за звітний період. За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю райдержадміністрації, який не є членом Громадської ради. Може брати участь у засіданнях колегії Запорізької райдержадміністрації.

Відповідальність за достовірність інформації та реклами несуть автори та рекламодавці. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник райдержадміністрації.

громадська рада при райдержадміністрації

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства. Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, dzenzelivka.org.ua місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї Громадської ради.

Рішення

Повідомлення про початок проходження перевірки щодо Тирпич Ю.С. Повідомлення про початок перевіркиПовідомлення про початок проходження перевірки щодо Грицьківа С.В. Червоноградську районну державну адміністрацію Львівської області зареєстровано 09 квітня 2021 року.

Для Людей З Вадами Зору

Для формування складу Громадської ради Запорізька райдержадміністрація утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства. Для участі в установчихзборах до ініціативної групи подається заява у довільнійформі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. Для формування складу Громадської ради райдержадміністрація утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства. 15-1.

Прийнятим рішення вважається тоді, коли за нього проголосувало більшість від присутніх на засіданні. При рівності голосів прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував голова ради (в разі його відсутності – заступник голови районної ради).За підсумками засідань складається протокол. В ньому зазначається порядковий номер, дата засідання, прізвище і посади присутніх членів секретаріату і запрошених, порядок денний, прізвища тих, хто виступав з пропозиціями і рекомендаціями, виклад ухвалених пропозицій і рекомендацій.

Для бажаючих увійти до нового складу Громадської ради, необхідно податизаяву на ім’я ініціативної групи, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява на бланку інституту громадянського суспільства, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. У період між засіданнями, їх етапами вищим керівним органом Громадської радиє Секретаріат. До складу секретаріату ради входять голова Громадської ради, його заступник, уповноважені представники громадських організацій, які обрані рейтинговим голосування, представник районної державної адміністрації (з правом дорадчого голосу). Очолює секретаріат – голова Громадської ради. У разі відсутності голови його обов’язки по організації і керівництву роботою президії виконує заступник чи заступник голови- секретар ради. Протокол зустрічі Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з депутатами Київської міської ради VIII скликання обраних у Дніпровському районі м.

Проект змін до Конституції України та концепції реформування місцевого самоврядування. Децентралізація влади. Члени громадської ради під час своєї діяльності користуються посвідченнями. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної владичи органу місцевого самоврядування. Голова громадської ради має заступника та секретаря, які обираються з числа членів радишляхом рейтингового голосування. • подання членом громадської ради відповідної заяви.