Top

Наука

Філософів, які належать до німецької класичної філософії, споріднює зміщення центру дослідження від об´єкта до суб´єкта, в онтологічному аспекті — від природи до історії і культури. Відбувається переосмислення і самого суб´єкта. Іншими словами, суб´єкт мислиться як діяльність, яка у філософії після Канта все більше набуває історичного...